WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

 

Po miesiącu pracy systemu w trzech gospodarstwach w Polsce, można stwierdzić:

  • wykrywalność rui jest bardzo wysoka - również w oborze wiązanej!!!
  • System wykrywając krowy chore lub podejrzane pomógł we wczesnej diagnozie i zahamowaniu rozwoju choroby;
  • Hodowca w wygodny i miarodajny sposób może monitorować, czy krowa wraca do zdrowia po leczeniu (przeżuwanie, aktywność).

W ubiegłym tygodniu zainstalowaliśmy w Polsce, w dwóch oborach rolników indywidualnych najbardziej zaawansowany  technologicznie system monitorowania stada krów mlecznych CowManager (wykrywanie rui, monitorowanie zdrowia oraz żywienia na podstawie ruchliwości, przeżuwania, czasu pobierania paszy, odpoczynku oraz pomiaru temperatury w uchu).
Jest to jedyny system na rynku działający również w oborach wiązanych.
Pierwszy zamontowany przez nas system trafił do obory wolnowybiegowej na 150 krów Pana Tomasza Cieślika z miejscowości Pokaniewo, a drugi do obory uwięziowej Państwa Doroty i Kamila Olszaków z miejscowości Drążgów.
Dlaczego CowManager?

Analiza oficjalnych danych dotyczących indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate – SCR) opublikowanych przez Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB), czyli Radę ds. hodowli bydła mlecznego – organizację odpowiedzialną za oficjalne szacowanie wartości genetycznej bydła w USA, skłoniła nas do wyciągnięcia kilku oczywistych wniosków i podzielenia się nimi z Państwem.

Obecnie hodowcy bydła mlecznego mogą na drodze selekcji genetycznej budować zdrowsze stado. Dzięki CLARIFIDE® Plus firmy Zoetis istnieje genetyczny sposób na poprawę zdrowia poprzez bezpośrednie przewidywanie ryzyka choroby oraz indeks selekcyjny, który bazuje na zrównoważonej selekcji w oparciu o bezpośrednie koszty chorób. Ten pojedynczy test genetyczny zapewnia producentom bydła holsztyńsko-fryzyjskiego w USA bardzo istotne informacje, umożliwiające poprawę zdrowotności, produkcyjności i rentowności produkcji mleka.

4 grudnia 2018 roku zostały opublikowane ostatnie w bieżącym roku wyceny wartości hodowlanej buhajów.
W Top 100 International TPI buhajów wycenionych na córkach aż 50 buhajów należy do WWS.
Po raz kolejny wycena nie pozostawiła złudzeń, co do lidera w selekcji buhajów i pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS

TopTPI_12_2018_international.pdf

Tegoroczna Światowa Wystawa Bydła Mlecznego w Madison dobiegła końca. Polscy hodowcy uczestniczyli w największym i najbardziej prestiżowym pokazie bydła mlecznego na świecie. Firma World Wide Sires, Ltd., której przedstawicielem w Polsce jest WWS Partner zorganizowała dla swoich gości (ponad 180 osób z całego świata) warsztaty hodowlane w najlepszych gospodarstwach farmerów amerykańskich: LARSON, ACRES, MYSTIC VALLEY, SUNBURST.


Zapraszamy do obejrzenia relacji i udziału w przyszłorocznej wystawie.

Więcej artykułów…

accelgengenervationsselectsires