WWS PARTNER TOMASZ TYSZECKI

tel: + 48 573 931 040     |     email: biuro@wwspartner.pl    |       

Obora pełna zdrowych i wysokoprodukcyjnych krów to cel wszystkich hodowców bydła mlecznego – i zarazem efekt dobrego zarządzania, odpowiedniego żywienia oraz dbałości o szczegóły, zwłaszcza w okresie przejściowym, który trwa od trzeciego tygodnia przed wycieleniem do trzeciego tygodnia po nim.

W gospodarstwach bydła mlecznego to właśnie świeżo wycielone krowy są potencjalnym źródłem strat i spadku przychodów, ponieważ ich układ odpornościowy i metabolizm są w tym okresie szczególnie wrażliwe. Gdy pojawiają się problemy w okresie przejściowym, cierpi na tym produkcja mleka nie tylko w bieżącej laktacji, ale również potencjalnie w kolejnych. Krowy, które sprawnie i bezproblemowo przechodzą przez okres przejściowy, będą generować największe zyski podczas laktacji.

Ciągły przepływ świeżo wycielonych krów na dużych i nowoczesnych farmach bydła mlecznego sprawia, że istnieje konieczność posiadania specjalnie przeszkolonych pracowników zajmujących się krowami w okresie okołoporodowym. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad krowami świeżo wycielonymi powinny umieć trafnie wykrywać, leczyć i odnotowywać najczęstsze problemy zdrowotne, które pojawiają się w tym sektorze.

Organizowane przynajmniej raz w miesiącu spotkania pracowników zajmujących się krowami świeżo wycielonymi z lekarzem weterynarii są okazją do przeszkolenia i przeanalizowania procedur opieki na krowami w tym sektorze, a także do ich aktualizowania, co w zamierzeniu ma ułatwiać szybkie wykrywanie nowych stanów chorobowych czy problemów zdrowotnych u tych zwierząt.

OBSERWACJE ŚWIEŻO WYCIELONYCH KRÓW

Gdy w gospodarstwie bydła mlecznego wprowadzi się już specjalny protokół opieki nad świeżo wycielonymi krowami, rzadko się od niego odstępuje, ponieważ korzyści płynące z takiego rozwiązania szybko się materializują – a są to, między innymi:

  • Ochrona krów wraz z rozpoczęciem najbardziej produktywnej fazy laktacji
  • Wczesne wykrywanie i leczenie chorób
  • Zapobieganie przyszłym zaburzeniom w rozrodzie
  • Mniej brakowań i upadków we wczesnej fazie laktacji

Takie korzyści można osiągnąć tylko, gdy zwraca się szczególną uwagę na takie czynniki jak dostateczna przestrzeń przy stole paszowym, przemieszczanie krów między kojcami i monitorowanie stanu krów wymagających opieki i leczenia.

Lekarz weterynarii i specjalista ds. żywienia są nieodłącznym elementem programu opieki nad świeżo wycielonymi krowami. To do lekarza weterynarii należy opracowanie protokołów rozpoznawania i leczenia chorób, które najczęściej występują w okresie przejściowym, a także szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego stosowania takich procedur. Z kolei specjalista ds. żywienia ma za zadanie zmaksymalizować pobranie suchej masy monitorując skład dawek pokarmowych skarmianych w tym okresie.

Świeżo wycielone krowy należy utrzymywać w osobnych grupach, ponieważ ich organizm jest osłabiony. Takikojec nie może mieć nadmiernej obsady, gdyż przebywają w nim i jałówki, i dorosłe krowy, a jałówki-pierwiastki nie potrafią skutecznie konkurować z dorosłymi krowami o miejsce przy stole paszowym. Dobrym zaleceniem jest utrzymywać obsadę w takim kojcu na poziomie 85% jego pojemności lub mniejszym – innymi słowy, w okresie kulminacji wycieleń na farmie powinno być w nim co najmniej 15% stanowisk więcej niż świeżo wycielonych krów.

Zanim rozpocznie się obchód kojców, krowy powinny mieć możliwość pobrania paszy.

image006ŻYWIENIE

Świeżo wycielone krowy powinny dobrze pobierać paszę i produkować odpowiednią ilość mleka, co jest oznaką optymalnego statusu zdrowotnego. Najlepiej, gdyby otrzymywały dawki pokarmowego opracowane specjalnie dla świeżo wycielonych krów.

Pierwszym przejawem rozwijającego się stanu chorobowego jest spadek spożycia paszy przez krowę. Zmniejszenie pobrania suchej masy zwiększa ryzyko rozwoju takich chorób jak przemieszczenie trawieńca, uruchamianie rezerw tłuszczowych z następczą ketozą, poza samym mastitis i zapaleniem macicy.

Gdy krowa pobiera mniej paszy, słabnie proces przeżuwania. Systemy monitorowania aktywności ruchowej krów z modułem oceny przeżuwania okazują się skutecznie wykrywać taki spadek o dobę wcześniej niż metoda wizualna (obserwacje).

Podczas obserwacji kojca świeżo wycielonych krów, jedna osoba przechodzi z przodu, przed krowami, a druga z tyłu.

image007

OBSERWACJE

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NAJNOWSZĄ OFERTĄ

Dominacja z pokolenia na pokolenie
Wycena sierpień 2017 po raz kolejny pokazała siłę i jakość programu hodowlanego firmy WWS w rankingach nie tylko w USA, ale i w Europie. Nasze buhaje widnieją nieustannie na czołowych miejscach w USA, Niemczech, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Polsce. W Top 100 TPI buhajów wycenionych znalazło się aż 48 buhajów WWS.

image001image002

 

Najważniejszym celem Hodowcy po wyborze buhaja jest potwierdzenie cielności u krów na których został on użyty, w naszej firmie płodność nasienia buhaja jest kluczowym wyzwaniem. WWS od lat potwierdza to w rankingu SCR.

image003image004image005image006image007

WWS to nie tylko lider w wycenie TPI

Sierpniowa wycena genomiczna podobnie jak i na córkach to kolejne utwierdzenie Hodowców że wybór buhajów WWS to słuszna decyzja. Patrząc na buhaje urodzone w 2016 r., 82 z nich pochodzą po buhajach WWS takich jak: Jedi, Jett, Modesty, Duke, Bandares. Wymienione buhaje są także używane najczęściej do embriotransferów na całym świecie i w Polsce.

image008image009

Używanie nasienia genomowego WWS to gwarancja uzyskania potomstwa o najwyższych wartościach hodowlanym. W USA aż 72 % jałówek w top 1000 pochodzi po buhajach WWS. Buhaj Modesty to ojciec aż 329 córek
W Polsce nr. 1 w najwyżej wycenionych gnomicznie jałówkach jest BANDARES , wysoko plasują się też córki Jedi.

image011image010

 

Top 100 TPI
W top 100 TPI znalazło się 48 buhajów WWS
Wycena Genomiczna TPI
Wycena Polska
Mayflower nr 1 w Polsce 138 PF
Córka buhaja BANDARES  nr 1 jałówka wyceniona gnomicznie PF 141

Wycena Holęderska
Roookie nr 1 NVI w Holandii
Wycena Niemcy
Mayflower nr 1 Top 100 RZG

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą
Zespół WWS Partner

Wycena kwietniowa pokazała po raz kolejny moc programu hodowlanego Firmy WWS
Top 100 TPI buhajów wycenionych na córkach
9 na 10 buhajów w Top 100 to buhaje WWS

top100

Nasza pozycja nie jest dziełem przypadku

 

 

top100 1

top100 2

Wycena buhajów gnomicznych kwiecień 2017
WWS znokautował konkurencję, 23 buhajów w Top 25 wyceny buhajów gnomicznych to buhaje WWS

Wycena w Polsce
Buhaj PENN-ENGLAND GIFIAN 903A-ET (138 PF) numerem 1 według indeksu PF buhajów wycenionych międzynarodowo na córkach

  • GIFIAN 138 PF
  • ROOKIE 138 PF
  • MONTROSS 135 PF
  • MAYFLOWER 134 PF
  • BOB 134 PF

wycena niemiecka wycena holenderska wycena kanadyjska

accelgengenervationsselectsires